Nowa komenda /camera w Minecraft Bedrock Edition

· Przeczytasz w 4 min
Nowa komenda /camera w Minecraft Bedrock Edition

W najnowszej aktualizacji Minecraft Bedrock Edition dodana została nowa komenda /camera. Ta komenda pozwala graczom precyzyjnie kontrolować miejsce, z którego patrzy kamera gracza w grze. Może to być wykorzystane do wykonywania zdjęć i filmów, a także do tworzenia bardziej innowacyjnych i kreatywnych map na wzór Minecraft Dungeons.

Jak używać komendy /camera?

Każda wersja polecenia kamery rozpoczyna się od wyboru gracza, który służy do określenia gracza lub graczy, na których polecenie będzie miało wpływ. Następnie można określić trzy opcje: "set", "clear" lub "fade". "set" spowoduje, że wybrany gracz (gracze) użyje określonej perspektywy kamery. "clear" spowoduje powrót do zwykłego trybu kamery. "fade" spowoduje pełnoekranowe zanikanie, podobne do tego, co widzą gracze śpiący w łóżku.

  • /camera <gracz(e)> set <preset> [ease <easeTime> <easeType>] [pos <x> <y> <z>] [rot <xRot> <yRot>] - Ustawia typ kamery gracza
  • /camera <gracz(e)> clear - Przywraca kamerę gracza do domyślnego trybu
  • /camera <gracz(e)> fade [time <fadeInSeconds> <holdSeconds> <fadeOutSeconds>] [color <czerwony> <zielony> <niebieski>] - Zmienia łagodnie tryb kamery gracza
Warto zaznaczyć, ze polecenia w nawiasach [] są opcjonalne.

Opcja "set"

Opcja "set" dla polecenia kamery spowoduje, że wybrani gracze będą oglądać grę przez określone ustawienie kamery. Dopóki nie rozłączą się z grą lub nie zostanie użyte polecenie kamery "wyczyść", będą korzystać z określonego ustawienia. To zastępuje rzeczy, które normalnie kontrolują perspektywę kamery, takie jak opcja menu ustawień.

Jeśli nie określono żadnych dodatkowych parametrów, spowoduje to natychmiastowe przełączenie perspektywy kamery użytkownika na określone ustawienie kamery. Istnieje kilka dodatkowych opcji, które mogą być używane z opcją "set".

Podopcja "ease"

Opcja "ease" spowoduje, że przejście między widokami będzie wykonywane przez określoną liczbę sekund, a nie natychmiastowo. Wymaga określenia "easeType", który jest nazwą jednej z różnych dostępnych metod łagodzenia. 32 różne opcje to "linear", "spring" lub trzydzieści innych opcji, które można przejrzeć na stronie Easing Functions Cheat Sheet (easings.net).

Złagodzone ruchy zawsze zaczynają się od miejsca, w którym aktualnie znajduje się kamera, więc złagodzenie z A do B, które jest przerywane innym złagodzeniem do C, rozpocznie się gdzieś pomiędzy A i B.

Złagodzone przejścia do trzech standardowych perspektyw rozgrywki nie są dozwolone, ponieważ są one silnie związane z graczem, a jeśli gracz poruszy się lub obróci w drastyczny sposób, złagodzone przejście do tych perspektyw może być bardzo nieprzyjemne dla oka.

Podopcja "pos"

Ta podopcja opcji "set" umożliwia poleceniu kamery określenie nadpisania pozycji zdefiniowanej w pliku JSON ustawienia wstępnego kamery. Obsługuje znaki "~" i "^", podobnie jak inne polecenia, umożliwiając poleceniu ustawienie kamery w dynamicznie obliczanej pozycji.

Ostrzeżenie: Ustawienie pozycji kamery w obszarze świata, który nie jest załadowany, nie jest obsługiwanym scenariuszem, choć nie ma obecnie planu, aby programowo temu zapobiec. Fragmenty świata nadal będą ładowane tylko wtedy, gdy gracz znajduje się w pobliżu, a opcja odległości renderowania urządzenia jest wystarczająco wysoka.

Podopcja "rot"

Podobnie jak podopcja "pos", podopcja "rot" zastępuje obrót ustawienia wstępnego kamery. Znak "~" jest tutaj obsługiwany w celu określenia względnych obrotów. Wartości "xRot" i "yRot" w tym poleceniu odpowiadają właściwościom "rot_x" i "rot_y" w pliku JSON Camera Preset. Podobnie jak w przypadku właściwości "rot_x", wynik wartości "xRot" jest ograniczony do nie mniej niż -90 stopni i nie więcej niż 90 stopni, aby zapobiec obróceniu kamery do góry nogami.

Opcja "clear"

Opcja "clear" dla polecenia kamery nie przyjmuje żadnych dodatkowych argumentów. Powoduje ona, że określeni gracze kończą wszelkie trwające perspektywy kamery, w tym wszelkie złagodzone ruchy kamery, i powracają do normalnego działania (np. /camera @a clear).

Po komendzie "clear" gracze zobaczą grę w perspektywie wybranej w menu opcji i będą mogli wznowić grę za pomocą klawisza zmiany perspektywy (tj. F5 na klawiaturze), aby zmienić to ustawienie.

Opcja "fade" (zanikanie)

Opcja "fade" polecenia kamery powoduje, że kolor na pełnym ekranie pojawia się, czeka, a następnie znika. Używa tego samego efektu, co gracz śpiący w łóżku.

/camera  fade [czas] [kolor]

Podopcja "time"

Ta podopcja umożliwia dostosowanie czasu efektu zanikania. Jeśli nie zostanie określona, zostanie zastosowane 1-sekundowe włączenie, 0,5-sekundowe wstrzymanie i 1-sekundowe wyłączenie. Zanikanie, wstrzymywanie i wygaszanie są ograniczone do nie więcej niż 10 sekund. Jeśli potrzebne jest dłuższe zanikanie (lub dynamiczne zanikanie w czasie), można użyć wielu poleceń zanikania - patrz sekcja "Łączenie zanikania".

Podopcja "color"

Ta podopcja umożliwia dostosowanie koloru efektu zanikania. Wartości czerwona, zielona i niebieska powinny być liczbami całkowitymi od 0 do 255. Docelowa nieprzezroczystość efektu zanikania jest zawsze w pełni nieprzezroczysta. Jeśli nie zostanie to określone, użyta zostanie wartość 0 dla każdej wartości, co spowoduje zanikanie do czerni.

Ograniczenia nachylenia kamery

Aby uniknąć całkowitego odwrócenia kamery do góry nogami, nachylenie kamery zostało ograniczone do nie więcej niż 90 stopni i nie mniej niż ujemne 90 stopni.

Komenda /camera to potężne narzędzie, które może być wykorzystane do tworzenia różnych efektów wizualnych w Minecraft. Może być również wykorzystana do tworzenia bardziej innowacyjnych i kreatywnych konstrukcji.