Snapshot Minecraft 24w09a - zmiany w zbroi wilka, skarbach i interfejsie gry

· Przeczytasz w 4 min
Snapshot Minecraft 24w09a - zmiany w zbroi wilka, skarbach i interfejsie gry
Minecraft Snapshot 24w09a

Funkcje eksperymentalne w snapshocie

 • Morowiec (bogged)
Nowa tekstura morowca (bogged)
  • Morowiec zrzuca 2 grzyby (oba czerwono-brązowe lub po jednym z każdego rodzaju) po ostrzyżeniu.
  • Zaktualizowano teksturę i model morowca.
 • Kula wiatru
  • Usunięto losowość z promienia zarówno kul wiatru wystrzelonych przez gracza, jak i przez wichrzyka (breeze).
 • Skarbiec
  • Dodatkowe zmiany tekstury skarbców, aby jeszcze bardziej odróżnić je od zwykłych spawnerów.

Zbroja wilka

 • Zbroja Wilka ochroni wilka przed większością źródeł obrażeń, dopóki nie straci całej trwałości i się nie zepsuje.
 • Zbroja Wilka pokazuje oznaki coraz większego uszkodzenia w miarę zużywania się trwałości.
 • Gracze mogą naprawić Zbroję Wilka za pomocą Płytek Pancernych Armadillo, gdy jest ona ubrana na Wilku.
 • Zbroję Wilka można farbować podobnie do Zbroi Skórzanej.
 • Właściciel Wilka może teraz naprawić Zbroję Wilka na Wilku.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika został zaktualizowany, aby uzyskać świeższy wygląd i być bardziej spójnym w kwestii rozmieszczenia różnych elementów interfejsu, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru i odczucia starych ekranów.

 • Jako tło menu zamiast tekstury dirtu zastosowano teraz zaciemnione tło.
 • Teksturę dirtu przeniesiono do wbudowanego Pakietu Zasobów Programisty.
 • Poza grą Panorama menu jest wyświetlana na wszystkich ekranach.
 • W grze na wszystkich ekranach będzie widoczny świat.
 • W parze z zaciemnionym tłem zastosowano rozmycie.
 • Siłę rozmycia można skonfigurować w ustawieniach ułatwień dostępu.
 • Ekrany w grze, takie jak kontenery i księgi, nie są objęte tymi zmianami.
 • Elementy ekranu, takie jak tytuły i przyciski, są rozmieszczone bardziej spójnie na różnych ekranach.
 • Ekrany kopii zapasowych gracza i świata w Realms zostały zaktualizowane.
 • Listy mają teraz wyraźniejsze obramowania u góry i u dołu.
 • Po pokonaniu Endera Dragona i wejściu do Portalu Endu, Poemat Endu i napisy końcowe są teraz wyświetlane na tle opartym na animowanym efekcie Portalu Endu.

Zmiany techniczne

 • Wersja pakietu danych to teraz 33.
 • Wersja pakietu zasobów to teraz 28.
 • Polecenie playsound może teraz być używane bez określania gracza (zakładając @s) i bez określania miksera (zakładając główny).

Tabele łupów

 • Wpisy w tabelach łupów mają nową składnię do odwoływania się do zagnieżdżonych tabel łupów.
 • Tabele łupów wykorzystują teraz komponenty dla danych przedmiotów zamiast poprzednich znaczników NBT.

Komponenty stosu przedmiotów

 • Ta znacząca zmiana zastępuje obecny znacznik NBT ustrukturyzowanymi komponentami dla danych przedmiotów.
 • Ma to na celu poprawę wydajności, walidacji danych i przyszłego tworzenia zawartości.
 • Istniejące pakiety danych będą wymagały aktualizacji w związku z tą zmianą.

Nowe komponenty i ich formaty:

 • minecraft:custom_data: Przechowuje niestandardowe dane dla przedmiotów.
 • minecraft:damage: Przechowuje informacje o trwałości przedmiotów.
 • minecraft:repair_cost: Przechowuje koszt doświadczenia za naprawę przedmiotu.
 • minecraft:unbreakable: Określa, czy przedmiot może zostać zniszczony.
 • minecraft:enchantments: Przechowuje zaklęcia zastosowane do przedmiotu.
 • minecraft:stored_enchantments: Przechowuje zaklęcia dla Zaczarowanych Książek.
 • minecraft:custom_name: Pozwala nadpisać nazwę przedmiotu.
 • minecraft:lore: Dodaje dodatkowe linie do opisu przedmiotu.
 • minecraft:can_break: Określa, które bloki przedmiot może przełamać w trybie przygodowym.
 • minecraft:can_place_on: Określa, na których blokach można umieścić przedmiot w trybie przygodowym.
 • minecraft:dyed_color: Reprezentuje kolor zastosowany do barwionego przedmiotu.
 • minecraft:attribute_modifiers: Przechowuje modyfikatory atrybutów zastosowane do przedmiotu.
 • minecraft:charged_projectiles: Przechowuje pociski załadowane do kuszy.
 • minecraft:intangible_projectile: Oznacza pocisk jako niematerialny po wystrzeleniu.
 • minecraft:bundle_contents: Przechowuje przedmioty wewnątrz pakietu.
 • minecraft:map_color: Reprezentuje odcień dekoracji na wypełnionej mapie.
 • minecraft:map_decorations: Przechowuje listę znaczników umieszczonych na wypełnionej mapie.
 • minecraft:map_id: Odnosi się do współdzielonego stanu mapy dla wypełnionej mapy.
 • minecraft:custom_model_data: Umożliwia zastępowanie modeli przedmiotów na podstawie właściwości.
 • minecraft:potion_contents: Przechowuje zawartość mikstury lub strzałki.
 • minecraft:writable_book_contents: Przechowuje zawartość książki i pióra.
 • minecraft:written_book_contents: Przechowuje zawartość i metadane napisanej książki.
 • minecraft:trim: Przechowuje wykończenia zastosowane do przedmiotu.
 • minecraft:suspicious_stew: Przechowuje efekty zastosowane podczas spożywania Suspicious Stew.
 • minecraft:hide_additional_tooltip: Wyłącza część podpowiedzi typu przedmiotu.
 • minecraft:debug_stick_state: Przechowuje właściwości stanu bloku dla Debug Stick.
 • minecraft:entity_data: Przechowuje dane NBT zastosowane do odrodzonych jednostek.
 • minecraft:bucket_entity_data: Przechowuje dane NBT zastosowane do jednostek umieszczonych z wiader.
 • minecraft:instrument: Przechowuje typ instrumentu używanego przez Kozi Róg.
 • minecraft:recipes: Lista przepisów odblokowanych podczas korzystania z księgi wiedzy.
 • minecraft:lodestone_target: Określa docelowy kamień dla kompasu.
 • minecraft:firework_explosion: Przechowuje informacje o eksplozji gwiazdy fajerwerków.
 • minecraft:fireworks: Przechowuje eksplozje i czas trwania lotu dla rakiety fajerwerkowej.
 • minecraft:profile: Kontroluje skin wyświetlany na głowie gracza.
 • minecraft:note_block_sound: Kontroluje dźwięk odtwarzany przez umieszczoną głowę gracza.
 • minecraft:base_color: Przechowuje podstawowy kolor tarczy.
 • minecraft:banner_patterns: Przechowuje dodatkowe wzory zastosowane do sztandaru lub tarczy.
 • minecraft:pot_decorations: Przechowuje półfabrykaty zastosowane do każdej strony dekorowanego garnka.
 • minecraft:container: Przechowuje zawartość Shulker Boxes.
 • minecraft:bees: Przechowuje pszczoły wewnątrz ula lub gniazda.
 • minecraft:lock: Przechowuje stan blokady bloku podobnego do kontenera.
 • minecraft:container_loot: Przechowuje tabelę łupów i nasiona dla bloku podobnego do kontenera.
 • minecraft:block_entity_data: Przechowuje dane NBT zastosowane do jednostek bloku.
 • minecraft:block_state: Przechowuje właściwości stanu bloku do zastosowania podczas umieszczania bloku.
 • minecraft:enchantment_glint_override: Zastępuje efekt blasku zaklęcia na przedmiocie.