PortalCommands - wykonuj komendy po wejściu w portal

· Przeczytasz w 1 min
PortalCommands - wykonuj komendy po wejściu w portal

PortalCommands to prosty plugin pozwalający na uruchamianie wybranych poleceń po wejściu gracza do portalu. Jest to przydatne w przypadku serwerów lobby, na których gracz wchodząc do portalu może zostać przeniesiony na wybrany serwer w sieci BungeeCord lub Velocity. Kolejnym zastosowaniem są oczywiście warpy.

Lista poleceń

  • /pc — lista dostępnych komend
  • /pc set <akcja> — ustawia komendę/serwer BungeeCord, zamiast nicku gracza w poleceniu można użyć zmiennej %player%. W przypadku chęci zmiany serwera jako akcję należy podać bungee:nazwa_serwera.
  • /pc reload — przeładowanie pluginu
  • /pc particle <particle> <liczba> — ustawienie cząsteczek po wejściu
  • /pc sound <dźwięk> <głośność> <pitch> — ustawienie dźwięku po wejściu

Pobierz wtyczkę z PortalCommands | SpigotMC - High Performance Minecraft lub skorzystaj z naszego archiwum.