Snapshoty Minecraft 23W40A, 23W41A, 23W42A, 23W43A, 23W43B, 23W44A - co nowego?

· Przeczytasz w 6 min
Snapshoty Minecraft - co nowego?
Snapshoty Minecraft - co nowego?

W dniach od 11 do 24 października 2023 roku wydano sześć snapshotów Minecrafta, wprowadzających wiele nowych funkcji i poprawek do gry.

Snapshot 23W40A

Zmiany w tarczach

W poprzednich wersjach Minecrafta, gdy gracz blokował tarczą, ramię z tarczą pozostawało w stałej pozycji, nawet jeśli gracz patrzył w innym kierunku. Mogło to utrudniać zobaczenie, co dzieje się wokół gracza.

Na zrzucie 23w40a ramię z tarczą podąża teraz w kierunku, w którym patrzy gracz, patrząc z perspektywy trzeciej osoby. Ułatwi to graczom obserwowanie tego, co dzieje się wokół nich podczas blokowania.

Inne zmiany

Snapshot 23w40a zawiera również kilka innych drobnych zmian, w tym:

 • Wersja pakietu danych wynosi teraz 19.
 • Kilka drobnych zmian w serializacji komponentów czatu.
 • Dodano tag typu encji can_breathe_under_water, który wyłącza utonięcie.
 • Dodano znacznik typu obrażeń can_break_armor_stands dla typów obrażeń, które mogą przyrostowo powalać stojaki pancerza.

Migawka 23w40a naprawia również kilka błędów, w tym:

 • Cząsteczki bariery nie są wyświetlane, jeśli cząsteczki są ustawione na minimalne.
 • Spawnery slime'ów odradzają slime'y tylko w małych osobnikach.
 • Osłony nie blokują obrażeń, gdy gracz jest skierowany prosto w górę.
 • Ule i gniazda pszczół nie obracają się/odbijają prawidłowo w blokach konstrukcji.

Snapshot 23W41A

Dekorowane doniczki

 • Mogą teraz przechowywać do jednego stosu przedmiotów.
 • Mogą być rozbijane przez pociski, co powoduje ich roztrzaskanie i upuszczenie zawartości.
 • Hoppery, Minecarty Hopperów i Droppery mogą teraz wkładać i/lub wyciągać przedmioty z dekorowanych donic.
 • Komparatory mogą teraz odczytywać liczbę przedmiotów w donicach.
 • Gracze mogą wchodzić w interakcje z dekorowanymi donicami, aby wkładać do nich przedmioty.
 • Nie mają graficznego interfejsu użytkownika i muszą zostać uszkodzone, aby gracze mogli odzyskać lub odkryć ich zawartość.
 • Interakcje graczy z dekorowanymi doniczkami powodują, że Dekorowana Doniczka chwieje się i uruchamia częstotliwość wibracji 11.
 • Teraz można je układać w stosy do 64.
 • Dodano nową regułę gry maxCommandForkCount.
 • Ponownie wprowadzone komendy
 • Wprowadzono nową formę komendy execute: execute if function.
 • Wprowadzono ponownie komendę return: return run
 • Pękanie dekorowanych doniczek
 • Dekorowane doniczki ze stanem pęknięcia ustawionym na true będą zawsze pękać po rozbiciu.
 • Nowy typ cząsteczek
 • Dodano nowy typ cząsteczek dust_plume.

Poprawki

 • Wystrzelenie strzały w portal sieciowy może zranić każdego, gdy tryb PvP jest wyłączony.
 • Można karmić dorosłe osły, konie, lamy lub muły z maksymalną wartością temperamentu, a animacja dłoni nie jest odtwarzana.

Snapshot 23W42A

Ta migawka wprowadza do gry kilka ekscytujących dodatków, zmian i poprawek, poprawiając wrażenia z rozgrywki. W tym artykule przyjrzymy się bliżej najważniejszym funkcjom tej migawki.

Blok rzemieślnika

Jednym z wyróżniających się dodatków w tej migawce jest blok rzemieślnika. Ten nowy blok jest przeznaczony do tworzenia przedmiotów i bloków przy użyciu Redstone. Po zasileniu sygnałem lub impulsem Redstone (nie ciągłym), Crafter wyrzuci jeden wytworzony przedmiot na raz ze swojej przedniej powierzchni.

Wszechstronna orientacja

Blok Crafter może być ustawiony w dowolnym kierunku po umieszczeniu, zapewniając elastyczność w tworzeniu urządzeń z Redstone.

Interaktywna siatka rzemieślnicza

Crafter posiada interaktywną siatkę rzemieślniczą 3x3. Można jej używać do tworzenia szerokiej gamy przedmiotów i bloków.

Przełączane miejsca na siatce rzemieślniczej

Miejsca na siatce rzemieślniczej w Crafterze są przełączalne, co oznacza, że możesz zmienić zachowanie miejsca, klikając lub naciskając je pustą ręką. Przełączane sloty nie mogą przechowywać żadnych przedmiotów i nie będą przyjmować przedmiotów z innych bloków, takich jak Hoppery i Droppery.

Podgląd rzemiosła

W przeciwieństwie do standardowego stołu rzemieślniczego, rzemieślnik wyświetla podgląd stworzonego przedmiotu, który zostanie utworzony i wyrzucony przy następnym impulsie Redstone. Przedmiot ten nie może jednak zostać ręcznie usunięty przez gracza.

Ari is holding sticks while trading with a Fletcher Villager. Behind Ari there is a Redstone machine with two Crafters that turns logs into sticks and ejects them. In the background are some cherry blossoms and a white sheep.

Interakcja w trybie wieloosobowym

Interfejs użytkownika rzemieślnika jest współdzielony przez wszystkich graczy wchodzących w interakcję z Crafterem, podobnie jak w przypadku skrzyń i hopperów. Pozwala to wielu graczom tworzyć przedmioty jednocześnie.

Snapshot 23W43A

Three bats with new textures in front of a wall made of the new Tuff and Copper blocks. One of the bats is hanging from a Copper Grate, the other two are flying.

Jednym z najważniejszych aspektów każdej migawki Minecrafta jest dodanie nowej zawartości, a 23w43a nie zawodzi. Oto niektóre z godnych uwagi dodatków:

Rozszerzenie rodziny bloków miedzi

Już i tak wszechstronna rodzina bloków miedzi została jeszcze bardziej rozszerzona, w tym o nowe warianty, takie jak rzeźbiona miedź, miedziana krata, miedziana żarówka, miedziane drzwi, miedziana zapadnia, a nawet oksydowane i woskowane wersje każdego z nich. Ten dodatek zapewnia budowniczym więcej opcji dla ich kreacji i nadaje grze dodatkową warstwę głębi.

Zmiany

Snapshot 23w43a wprowadza również kilka znaczących zmian, które poprawiają rozgrywkę i dodają odrobinę realizmu do świata Minecrafta. Niektóre z istotnych zmian obejmują:

 • Aktualizacja modelu i animacji nietoperza: W tej migawce skromny nietoperz przechodzi metamorfozę dzięki zaktualizowanym modelom, animacjom i teksturom. Ta niewielka zmiana dodaje więcej życia stworzeniom w grze.
 • Dźwięk teleportacji perły endu: Rzucane perły endu wydają teraz dźwięk teleportacji w momencie uderzenia.
 • Poprawki ekranu zbierania danych telemetrycznych: Wprowadzono drobne poprawki do ekranu zbierania danych telemetrycznych, poprawiając użyteczność tej funkcji.
 • Wersje pakietu danych i pakietu zasobów: Wersja pakietu danych została zaktualizowana do 22, a wersja pakietu zasobów do 20. Zmiany te zapewniają, że aspekty modowania i dostosowywania gry pozostają aktualne.

Snapshot 23W43B

Poprawki dwóch błędów:

 • crash serwera przy uruchomieniu
 • crash podczas wychodzenia z ekranu konfiguracji Realm's

Snapshot 23W44A

Drzwi miedziane i miedziane klapy

Jedną z wyróżniających się cech Snapshot 23w44a są zaktualizowane tekstury dla miedzianych drzwi i miedzianych klap. Zmiany te nadają świeży wygląd tym elementom dekoracyjnym, umożliwiając graczom bezproblemowe włączenie ich do swoich konstrukcji.

W tej migawce wersja pakietu danych została podwyższona do 23, co wskazuje, że twórcy pakietów danych mają teraz dostęp do nowych narzędzi i funkcji pozwalających ulepszyć ich niestandardowe doświadczenia w grze Minecraft.

Ozdobione garnki mają teraz możliwość korzystania z tabel łupów i odczytują klucz znacznika LootTable. Ten dodatek otwiera ekscytujące możliwości dostosowywania i personalizowania pul w grze, pozwalając na wyjątkowe i satysfakcjonujące doświadczenia podczas interakcji z nimi.

Ulepszenia funkcji poleceń

Snapshot 23w44a wprowadza także dodatkowe zmiany w funkcjach poleceń, które są kluczowe dla twórców map i administratorów serwerów. Oto zestawienie tych aktualizacji:

Polecenie TICK: Parametr w poleceniu kroku zaznaczenia jest teraz opcjonalny i ma domyślną wartość 1. Ta zmiana upraszcza pisanie poleceń i zapewnia większą elastyczność.

Polecenie RETURN: Polecenie powrotu będzie teraz zawsze powracać. Jeśli zwrócone polecenie nie przyniesie prawidłowych wyników, funkcja zawierająca funkcję powrotu nie powiedzie się. Dodatkowo przebieg powrotny propaguje teraz wartość sukcesu wraz z wartością wyniku i pozwala na przechowywanie wartości, co czyni go jeszcze skuteczniejszym w wykonywaniu poleceń.

Nowa komenda podrzędna: Dodano nową komendę podrzędną return nie powiodło się, aby spowodować niepowodzenie całej funkcji, ustawiając powodzenie na 0 i wynik na 0.

Polecenie FUNCTION: Jeśli znacznik funkcji wykonuje wiele funkcji w połączeniu z biegiem powrotnym, wykonywanie zostanie zatrzymane po pierwszym powrocie w dowolnej z funkcji. Zapewnia to płynniejsze wykonywanie i lepszą obsługę poleceń.

FUNKCJA EXECUTE IF|UNLESS: Polecenie wykonania funkcji if|unless również uległo zmianom. Nie będzie to już zawsze kończyć się niepowodzeniem, jeśli wszystkie funkcje nie będą miały powrotu. Jeśli w wywołanych funkcjach nie było żadnych zwrotów, polecenie „if” zakończy się niepowodzeniem, a „chyba że” przejdzie. Pierwszy powrót w dowolnej z wywoływanych funkcji zwróci pojedynczy kontekst.

Poprawki błędów

Oprócz tych ekscytujących nowych funkcji i zmian, Snapshot 23w44a usuwa kilka błędów i problemów, aby poprawić ogólne wrażenia z rozgrywki. Niektóre z godnych uwagi poprawek błędów obejmują:

 • Naprawiono błąd powodujący odtwarzanie dźwięków odbijania i teleportacji w niewłaściwym miejscu podczas teleportacji przez owoc Chorus'u.
 • Rozwiązanie problemu zużycia pamięci podczas wykonywania funkcji rekursywnych.
 • Naprawiono problemy z wyświetlaniem napisów dla różnych czynności w grze, takich jak włączanie i wyłączanie miedzianych żarówek oraz otwieranie lub zamykanie miedzianych zapadni.
 • Poprawianie dopasowania cegieł Tuff do innych cegieł i wyglądu głów nietoperzy.
 • Rozwiązywanie problemów z rzeźbioną miedzią i teksturą miedzianych drzwi.
 • Naprawianie problemów z dostępnością, takich jak niemożność wybrania przycisku „Przenieś teraz” w menu serwerów za pomocą klawiatury.

Podsumowanie

Snapshoty Minecraft 23W40A - 23W44A wprowadziły wiele nowych funkcji i poprawek do gry. Wśród najważniejszych zmian można wymienić:

 • Dodanie nowych bloków, takich jak przełącznik dźwiękowy, przełącznik stanu i blok dźwiękowy.
 • Zaktualizowanie systemu sztucznej inteligencji mobów, aby były bardziej realistyczne, agresywne i inteligentne.
 • Poprawę działania niektórych bloków i obiektów.