Minecraft WorldEdit i WorldGuard - chroń i modyfikuj świat na serwerze

· Przeczytasz w 2 min
Minecraft WorldEdit i WorldGuard - chroń i modyfikuj świat na serwerze
WorldEdit i WorldGuard

Minecraft WorldEdit i WorldGuard to dwa popularne dodatki do gry Minecraft, które umożliwiają graczom i administratorom serwerów szybkie i łatwe edytowanie świata gry oraz zarządzanie bezpieczeństwem na serwerze.

WorldEdit

WorldEdit jest pluginem, który umożliwia graczom i administratorom serwerów szybkie i łatwe edytowanie świata gry. Pozwala on na kopiowanie, przenoszenie i obracanie obszarów, a także na zmianę materiałów, które znajdują się w wybranym obszarze. Dzięki temu możliwe jest szybkie i łatwe tworzenie i modyfikowanie budynków, drogi, mostów i innych elementów świata gry.

Działanie jednego z poleceń WorldEdit

Podstawowe komendy WorldEdit:

 • //set <block>: ustawia wybrany obszar na wskazany rodzaj bloku
 • //replace <from> <to>: zamienia wybrane bloki na inne
 • //copy: kopiuje wybrany obszar
 • //paste: wkleja kopiowany obszar
 • //cut: kopiuje i usuwa wybrany obszar
 • //undo: cofa ostatnią operację
 • //redo: przywraca ostatnią cofniętą operację

WorldGuard

WorldGuard to plugin, który umożliwia administratorom serwerów zarządzanie bezpieczeństwem na serwerze. Pozwala on na tworzenie regionów ochronnych, które chronią wybrane obszary przed nieautoryzowanymi zmianami. Możliwe jest także ustawienie różnych ograniczeń i zasad dla poszczególnych regionów, takich jak zakaz używania komend, blokowanie przedmiotów lub ograniczenie dostępu tylko dla wybranych graczy.

Zaznaczanie regionów za pomocą narzędzia //wand

Podstawowe komendy WorldGuard:

 • //region define <region name>: tworzy nowy region ochronny
 • //region delete <region name>: usuwa region ochronny
 • //region flag <region name> <flag> <value>: ustawia flagę dla regionu ochronnego
 • //region addowner <region name> <player>: dodaje właściciela do regionu ochronnego
 • //region removeowner <region name> <player>: usuwa właściciela z regionu ochronnego
 • //region list: wyświetla listę regionów ochronnych na serwerze
 • //region info <region name>: wyświetla informacje o regionie ochronnym

WorldEdit i WorldGuard to bardzo przydatne pluginy, które umożliwiają szybkie i łatwe zarządzanie światem gry i bezpieczeństwem na serwerze. Są one szczególnie przydatne dla administratorów serwerów, którzy chcą mieć większą kontrolę nad tym, co dzieje się na ich serwerze i jakie zmiany są dozwolone.

Pobierz wtyczkę z https://enginehub.org/ lub skorzystaj z naszego archiwum.