Minecraft Snapshot 23w16a - nowe osiągnięcie, ruiny szlaku i poprawki w komendach

· Przeczytasz w 2 min
Minecraft Snapshot 23w16a - nowe osiągnięcie, ruiny szlaku i poprawki w komendach
Minecraft Snapshot 23w16a

Minecraft Snapshot 23w16a został wydany 20 kwietnia 2023 roku. Zawiera on szereg zmian, w tym:

 • Nowa funkcjonalność komend: Komenda /data została zaktualizowana, aby umożliwić graczom dostęp i modyfikację wartości danych w świecie.
 • Nowy wyzwalacz postępu: Dodano wyzwalacz postępu minecraft:interacted_with_ancient_structure. Ten wyzwalacz jest aktywowany, gdy gracz wejdzie w interakcję ze starożytną strukturą.
 • Poprawki do Ruin Szlaku: Ruiny Szlaku zostały poprawione, aby uczynić je trudniejszymi do znalezienia i zbadania.
 • Inne zmiany: Wprowadzono również szereg innych zmian, w tym:
 • Komenda /give została zaktualizowana, aby umożliwić graczom nadawanie sobie przedmiotów z niestandardowymi nazwami.
 • Komenda /locate została zaktualizowana, aby umożliwić graczom dokładniejsze lokalizowanie struktur.
 • Naprawiono szereg błędów.

Nowa funkcjonalność komend:

Polecenie /data zostało zaktualizowane, aby umożliwić graczom dostęp i modyfikację wartości danych w świecie. Może to być wykorzystane do zmiany właściwości bloków, encji i innych obiektów. Na przykład, gracze mogą użyć komendy /data, aby zmienić kolor owcy, prędkość moba lub liczbę serc, które gracz posiada.

Komenda /data może być użyta na dwa sposoby:

 • Aby uzyskać wartość danej wartości, należy użyć podkomendy get. Na przykład, poniższa komenda uzyska wartość wartości danych minecraft:color dla owcy na współrzędnych (10, 20, 30):
/data get entity <entity_id> minecraft:color
 • Aby ustawić wartość danych, użyj podkomendy set. Na przykład, następujące polecenie ustawi wartość danych minecraft:color dla owcy na współrzędnych (10, 20, 30) na kolor czerwony:
/data set entity <entity_id> minecraft:color red

Nowy wyzwalacz postępu:

Dodano wyzwalacz awansu minecraft:interacted_with_ancient_structure. Ten wyzwalacz jest aktywowany, gdy gracz wejdzie w interakcję ze starożytną strukturą. Starożytne struktury to nowe struktury, które zostaną dodane w nadchodzącej aktualizacji Minecraft 1.20.

Aby odblokować osiągnięcie minecraft:interacted_with_ancient_structure, gracze muszą wejść w interakcję ze starożytną strukturą. Można to zrobić poprzez złamanie bloku w strukturze, otwarcie skrzyni w strukturze lub zabicie wroga w strukturze.

Usprawnienia w Ruinach Szlaku:

Ruiny Szlaku zostały zmodyfikowane tak, aby trudniej było je znaleźć i zbadać. Ruiny są teraz bardziej rozproszone i częściej znajdują się w niebezpiecznych miejscach. Dodatkowo, ruiny zostały wypełnione większą ilością pułapek i wrogów.

Te zmiany sprawiają, że Ruiny Szlaku są bardziej wymagającym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Gracze, którym uda się odnaleźć i zbadać ruiny, zostaną nagrodzeni cennym łupem.

Inne zmiany:

Oprócz zmian wymienionych powyżej, w Minecraft Snapshot 23w16a wprowadzono również szereg innych zmian. Zmiany te obejmują:

 • Komenda /give została zaktualizowana, aby umożliwić graczom nadawanie sobie przedmiotów o niestandardowych nazwach.
 • Komenda /locate została zaktualizowana, aby umożliwić graczom dokładniejsze lokalizowanie struktur.
 • Naprawiono szereg błędów.