EssentialsX - podstawowe komendy dla twojego serwera

· Przeczytasz w 3 min
EssentialsX - podstawowe komendy dla twojego serwera

Minecraft EssentialsX to popularny dodatek do gry Minecraft, który oferuje szereg użytecznych funkcji i narzędzi dla serwerów gry. Główną cechą tego pluginu jest możliwość zarządzania różnymi aspektami rozgrywki, takimi jak przydzielanie ról graczom, tworzenie sklepów i ekonomii, a także zapewnianie bezpieczeństwa na serwerze poprzez możliwość blokowania przedmiotów i nieodpowiednich komend.

Jedną z najważniejszych funkcji EssentialsX jest system ról, który pozwala administratorom serwera na przydzielanie specjalnych uprawnień poszczególnym graczom. Dzięki temu możliwe jest utworzenie hierarchii na serwerze, w której niektórzy gracze mogą mieć więcej uprawnień niż inni. Możliwe jest również tworzenie sklepów za pomocą pluginu EssentialsX, co pozwala graczom na handel przedmiotami i walutą wirtualną na serwerze.

Kolejną ważną funkcją tego pluginu jest możliwość blokowania przedmiotów i komend, co zapewnia bezpieczeństwo na serwerze. Administratorzy mogą zdecydować, które przedmioty i komendy są dostępne dla graczy, a które są zablokowane. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie nadużyciom i utrzymanie porządku na serwerze.

Tabliczki wspierane przez EssentialsX (wymagane jest włączenie ich w konfiguracji).

Oprócz tych głównych funkcji, EssentialsX oferuje także szereg innych narzędzi i opcji, takich jak możliwość tworzenia wiadomości motd (message of the day), komendy do teleportacji, możliwość tworzenia wirtualnych bankomatów i wiele innych. EssentialsX to niezbędna wtyczka do serwerów Spigot, zapewniająca podstawowe funkcje dla serwerów o dowolnym rozmiarze i skali. Te funkcje obejmują:

  • Możliwość tworzenia domów przez graczy
  • Warpy i predefiniowane zestawy przedmiotów (kity)
  • Prywatne wiadomości między graczami, teleporty i prośby o teleportacje
  • Własne pseudonimy graczy
  • Różne narzędzia moderacyjne, w tym kick, tymczasowe bany, wyciszenia i więzienia.
  • Wbudowane funkcje ekonomiczne, w tym sklepy z tabliczkami, koszt za użycie komend i pełne wsparcie dla pluginu Vault.
  • Dodatkowo, opcjonalne moduły EssentialsX zapewniają dalsze zintegrowane funkcje, takie jak formatowanie czatu, ochrona świata, GeoIP lookup i więcej!

Podstawowe polecenia pluginu EssentialsX

EssentailsX to wtyczka z ogromną liczbą dostępnych poleceń dla graczy jak i samych administratorów serwera Minecraft. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych poleceń, które najbardziej przydają się na serwerze.

Polecenie Aliasy Opis komendy
/editsign sign, esign, eeditsign Edytuje tabliczkę na którą patrzy się gracz.
/repair fix, efix, erepair Naprawia przedmiot trzymany w ręku lub wszystkie przedmioty w ekwipunku.
/msgtoggle emsgtoggle Blokuje otrzymywanie wszystkich prywatnych wiadomości.
/mute emute, silence, esilence Wycisza lub odcisza gracza na czacie.
/sethome esethome, createhome, ecreatehome Ustawia home na swoją aktualną lokalizację.
/delhome edelhome, remhome, eremhome, rmhome, ermhome Usuwa ustawiony dom.
/home ehome, homes, ehomes Teleportuje do wybranego domu lub wyświetla ich listę.
/vanish v, ev, evanish Ukrywa administratora przed innymi graczami.
/skull head, playerskull, eskull, ehead, eplayerskull Daje przedmiot głowy danego gracza.
/clearinventory ci, eci, clean, eclean, clear, eclear, clearinvent, eclearinvent, eclearinventory Czyści cały ekwipunek.
/tpa tpask Wysyła prośbę o teleportacje do innego gracza.
/tpaccept etpaccept, tpyes, etpyes Akceptuje prośbę o teleportację.
/tpdeny etpdeny, tpno, etpno Odrzuca prośbę o teleportację.
/tphere s, etphere Teleportuje gracza do siebie.
/ban eban Banuje gracza na serwerze.
/banip ebanip Banuje IP gracza na serwerze.
/unban pardon, eunban, epardon Odbanowuje gracza na serwerze.
/unbanip eunbanip, pardonip, epardonip Odbanowuje IP gracza na serwerze.
/setspawn esetspawn Ustawia spawn serwera w miejscu stania.
/spawn espawn Teleportuje na spawn serwera.

Lista wszystkich dostępnych komend pluginu EssentialsX znajduje się na stronie EssentialsX Info.

Pobierz wtyczkę z https://essentialsx.net/downloads.html lub skorzystaj z naszego archiwum.