Minecraft 1.20.2 - nowości i zmiany w aktualizacji!

· Przeczytasz w 3 min
Aktualizacja Minecraft 1.20.2 - nowe funkcje i zmiany w rozgrywce
Aktualizacja Minecraft 1.20.2 - nowe funkcje i zmiany w rozgrywce

21 września 2023 roku Mojang Studios wydało nową wersję Minecrafta, oznaczoną numerem 1.20.2. Wersja ta wprowadza kilka nowych funkcji i zmian, które mają na celu poprawić rozgrywkę i dodać do gry więcej możliwości.

Nowe funkcje:

 • Zgłaszanie skórek i nazw graczy: Gracze mogą teraz zgłaszać skórki graczy i nazwy użytkowników, które naruszają standardy społeczności.
 • Nowe polecenie /random: Nowa komenda umożliwiająca generowanie losowych wartości.
 • Eksperyment przywracający równowagę w handlu wieśniakami: Ten eksperyment wprowadza zmiany do tworzonych transakcji, które gracze mogą wypróbować.

Zmiany w Minecraft 1.20.2:

Zasięg ataku mobów

Zmieniono obliczenia określające, czy mob może zaatakować gracza lub inne moby. Wcześniej pozioma szerokość moba była używana do określenia jego zasięgu ataku, a jego wysokość nie miała wpływu. Obszar, w którym mob może atakować, jest teraz jego obwiednią rozszerzoną w kierunku poziomym.

Ucieczka przed endermanem będzie wymagać wyższego podsadzenia się
Ucieczka przed endermanem będzie wymagać wyższego podsadzenia się

Kilka sytuacji, w których nowe zasady wpłyną na zasięg mobów:

 • Jeśli mob znajduje się całkowicie pod tobą lub całkowicie nad tobą, nie będzie mógł cię dosięgnąć.
 • Podczas jazdy na średniej wielkości mobach, takich jak koń, będziesz chroniony przed małymi mobami, takimi jak małe zombie.
 • Jadąc na wysokim mobie, takim jak wielbłąd, będziesz chroniony przed mobami standardowej wielkości, takimi jak zombie.
 • Łupieżcy nie będą już w stanie atakować cię przez ściany o grubości kilku bloków.
 • Aby uciec przed Endermanem, musisz znajdować się co najmniej 3 bloki nad ziemią, a nie 1,5 jak poprzednio.
 • Moby będą mogły atakować cię dolną częścią swojego hitboxa, zakładając, że twoja głowa znajduje się w zasięgu.
 • Budynki, które stanowią pułapkę dla wrogich mobów, mogą wymagać dostosowania, aby były bezpieczne.

Generowanie rudy diamentów

Ruda diamentów jest teraz generowana częściej w głębszych warstwach Overworld.

Optymalizacje gry sieciowej

Tryb wieloosobowy gry został zoptymalizowany, aby umożliwić bardziej płynną rozgrywkę online. Jeśli wcześniej doświadczałeś rozłączeń lub powolnego wczytywania serwerów sieciowych, ta wersja może znacznie poprawić te doświadczenia. Wydajność sieciowa gry została zoptymalizowana, umożliwiając płynniejszą rozgrywkę sieciową nawet na połączeniach o niskiej przepustowości.

 • Świat gry będzie teraz wyświetlany wcześniej zamiast ekranu wczytywania podczas wczytywania świata na serwerze.
 • Klienci z Internetem o bardzo niskiej przepustowości nie będą już przerywać wczytywania świata i mogą wchodzić w interakcje ze światem, podczas gdy niektóre fragmenty wciąż się ładują.

Leczenie mieszkańców wioski

Uleczenie wieśniaka-zombie daje teraz dużą zniżkę tylko za pierwszym razem.

Gąbki i mokre gąbki

Gąbki i mokre gąbki mają teraz własne, niestandardowe dźwięki.

Bloki barier

Bloki barier mogą być teraz zalewane wodą przez graczy w trybie kreatywnym.

Pozycje pojazdów

Pozycje, w których wszystkie jednostki jeżdżą na innych jednostkach, zostały dostosowane tak, aby miały więcej sensu.

Klawisz skrótu narratora

Dodano opcję dostępności "Klawisz skrótu narratora" (domyślnie włączony).

Herobrine

Herobrine został usunięty z gry.

Króliki jedzące marchew powodują teraz aktywacje Sculk Sensor'a
Króliki jedzące marchew powodują teraz aktywacje Sculk Sensor'a

Oprócz tych nowych funkcji i zmian, Minecraft 1.20.2 zawiera również szereg zmian technicznych, takich jak:

 • Wersja pakietów danych i zasobów wynosi teraz 18.
 • Historia poleceń: Historia używanych komend jest teraz zapisywana i dostępna na różnych światach.
 • Pakiety w wielu wersjach: Dodano obsługę pakietów w wielu wersjach.
 • Protokół sieciowy: Zmieniono protokół sieciowy, aby umożliwić w przyszłości korzystanie z treści opartych na większej ilości danych.
 • Server.properties: Dodano nową opcję log-ips do server.properties.
 • Pakiety danych i zasobów: Dodano sprawdzanie poprawności dowiązań symbolicznych w paczkach danych i paczkach zasobów.
 • Hitboxy: Gdy hitboxy są wyświetlane poprzez F3+B, jednostki posiadające pasażera będą wyświetlać punkt zaczepienia pasażera.
 • Wykresy na ekranie debugowania: Wykresy na ekranie debugowania można teraz przełączać za pomocą F3+1 (wykres kołowy) i F3+2 (FPS i TPS) zamiast przytrzymywania Shift lub Alt podczas otwierania ekranu.
 • Wykresy sieciowe na ekranie debugowania: Naciśnięcie klawiszy F3+3 spowoduje teraz wyświetlenie wykresów ping i odebranego ruchu sieciowego na ekranie debugowania.
 • Biblioteka LWJGL: Biblioteka LWJGL została zaktualizowana do wersji 3.3.2.
  Domyślna wersja Java: Domyślna wersja Java dostarczana z grą została zaktualizowana do Microsoft OpenJDK 17.0.8.

Serwery Minecraft 1.20.2

Już teraz możesz przetestować grę na wersji 1.20.2 łacząc się do jednego z serwerów Minecraft 1.20.2 korzystając z listy serwerów Minecraft.